Ursprung

Vi på Sofiero kafferosteri arbetar endast med noggrant utvalda bönor, noggrant utvalda exportörer samt regioner. Att testa alla ursprung själva ser vi som en självklarhet och vi tar själva alla beslutsom följer hela produktionskedjan. Genom att vara så involverade så kan vi säkerställa att våra kaffeblandningar alltid håller en hög och jämn kvalité.
Det finns totalt 51 länder och 83 platser i världen som producerar kaffe av vilka vi använder oss avflera noga utvalda i våra blandningar. Nedan har vi listat några av de främsta kaffeproducerande länderna som finns i världen

Klassificering

Klassificeringssystem av kaffe är något som alla kaffeproducerande länder har. Alla länder har sina egna system vilket ger konsumenten och kaffeälskaren lättare att särskilja olika kvaliteter och därav enklare kunna beskriva vad de önskar. Genom samma system får exportörerna en tydligare förståelse för vad köparen söker och på så sätt garanteras kvalitéerna av kaffet. På grund av detta så används idag olika kvalitetsbetäckningar i den internationella kaffehandeln. Priserna på
olika kaffekvalitéer varierar varje dag, oavsett vilket ursprungsland det är, som svar på tillgång och efterfrågan.

Kaffeprovning

Kaffeprovningen är ett viktigt steg i skapandeprocessen av vårt höghöjdskaffe. För att kunna säkerställa den kvalitet som kaffet ska hålla så provas det och godkänns i flera steg mellan ursprungsländerna till den färdiga produkten. Innan våra leverantörer kan skicka en ny sändning till oss så erhåller vi alltid ett kaffeprov som ska godkännas innan leveransen kan ske. När kaffet har skeppats till Europa så sker ännu en provning som kräver godkännande för att säkerställa att inget gått fel. Vårt höghöjdskaffe provas vid varje steg av rostning, malning samt paketering innan det slutligen når kaffekonsumenten. Denna process säkerställer smaken av höjden – när den är som bäst.

Kaffeproducerande länder

Några av de kaffeproducerande länderna som vi köper kaffe av är Colombia, Kenya och Burundi.Detta gör vi eftersom vi efter noggrann prövning vet att just deras kaffe har de kvalitéerna som vi efterfrågar. Alla steg i processen under skapandet av vårt höghöjdskaffe görs för att vi ska kunna erbjuda våra kunder de absolut godaste kaffet.

Designed & Developed by Buildahome | Copyright@2019 |