UTZ

UTZ är en miljömärkning som försäkrar att bönderna utbildas för att skapa ett hållbart och långsiktigt jordbruk. Målen är en minskad miljöpåverkan samt högre levnadsstandard för de som odlar kaffet. Vi är stolta att informera att allt vårt kaffe är UTZ-certifierat vilket gör det till ett kaffe som kan avnjutas med gott samvete.

Bättre jordbruk

UTZ utbildar alltså jordbrukare för att skapa bättre odlingsmetoder. Det är bevisat att dessa nyametoderna ger jordbrukarna en bättre inkomst, en bättre skörd vilket resulterar i en bättre levnadsstandard. Utbildningen ger dem kunskap kring hur de ska använda sig av gödningen,jorden och även vattnet på ett mer effektivt sätt. Dessutom får de också förutsättningar till klara av att hantera olika kriser, så som torka eller regnperioder, men även hur man bäst planterar samt skördar.

Bättre inkomst

Tack vare UTZ utbildningsprogram så får allt fler producenter och jordbrukare bättre förutsättningar samt tryggare framtidsutsikter idag. På sikt så ger bättre odlingstekniker och metoder jordbrukarna en bättre inkomst. De ges även möjligheter för att producera större mängder med samma höga kvalité till en lägre kostnad samt att generellt få ett bättre affärstänk kring plantagerna. Detta ger dem förutsättningarna att kunna investera i deras familj, personal och i deras framtid.

Bättre miljö

Utbildningen lär producenterna och jordbrukarna att vara medvetna och försiktiga med naturens tillgångar. Att respektera naturreservat, djuren, växterna samt vattentillgångarna och att förhindra skogsskövling. Utbildningen ger dem också kunskaper i sortering av avfall, att de ska återvinna så mycket av deras avfall som möjligt samt att de ska använda sig av hållbar energi där det är möjligt.

Bättre liv

En viktig del i UTZ certifieringen handlar om arbetsförhållandena för alla producenter. UTZ kräver att arbetsplatserna är säkra och att de som arbetar med produceringen avlönas enligt avtalen som finns. Alla som arbetar på plantagerna ska ha tillgång till rent vatten och toaletter och det ska även finnas tillgång till sjukvård om olyckan sker. Fackföreningar är något som alla arbetare ska ha rätt till att gå med i och tvångsarbete eller diskriminering är strängt förbjudet. Förutom att varamåna om de som arbetar på plantagerna så ser även UTZ till den yngre generationen. Inget
barnarbete får förekomma samt att alla barnen ska ha rätt till skolgång och ha en trygg och hälsosam uppväxtmiljö. Dessutom kräver UTZ att det ska finnas möjligheter för föräldraledighet samt att gravida kvinnor ska ha tillgång till vård.

UTZ för en bättre miljö

Se filmen

Designed & Developed by Buildahome | Copyright@2019 |