Vilken höjd på kaffet föredrar du?

För att du enklare ska hitta ditt favoritkaffe höjdmärker vi på Cafégo alltid våra förpackningar. Vi har smakerna 1200, 1400 och 1500 meter över havet. Smaka på höjden nästa gång du dricker kaffe.

Våra produkter

Höghöjdskaffe är kaffe där minst 50 % av plantagerna ligger över 1200 meters höjd. Kaffebönor på hög höjd mognar långsamt och får därför längre tid på sig att utveckla en unik smak och karaktär. Råkaffekvaliteter och karaktärer definieras lite olika runt om i världen, det kan exempelvis vara hur många defekter som kaffet innehåller, hur rent kaffet är, hur stora bönorna är o.s.v., lite beroende på var det odlas. Gällande höghöjdskaffe så finns en internationell standard som definieras enligt nedan, detta är en handelsterm som beskriver kaffets karaktär:

High Grown (HG): ca 900 – 1200 m.ö.h
Strictly High Grown (SHG): över 1200 m.ö.h

Vi har alltså valt att köpa in minst 50% av SHG odlat kaffe i våra blender. Detta kan ses som en garant för att kaffet har en viss karaktärsinriktning, kvalitet, och även ett starkt bevis på att vi med den samlade kompetens som vi har vet vad vi köper in för att det skall bli den absolut bästa blenden som vi erbjuder konsumenten!

Se filmen om höghöjdskaffe