Hur högt vill du ha ditt kaffe?

Alla kaffeförpackningar från Cafégo är höjdmärkta för att göra det enklare att hitta sitt favoritkaffe. Dessa märkningar indikerar smakerna och det finns 1200, 1400 samt 1500 meter över havet. Såhåll utkik på märkningen och smaka dig fram till just din favoritsmak och höjd.

Så vad innebär då höghöjdskaffe? Och varför spelar höjden roll där kaffet växer?

Höghöjdskaffe är kaffe där minst 50% av plantagerna ligger över 1200 meters höjd över havet. Kvaliteter och karaktärer av råkaffe och hur de definieras är något som varierar mellan världens olika platser. På de olika platserna så brukar det i regel handla om bland annat hur rent kaffet ifråga är, hur många defekter det innehåller eller hur stora kaffebönorna är.

Kaffebönor som växerpå hög höjd mognar långsammare och utvecklar genom denna långsamma process sin unikasmak och karaktär.Det finns en internationell standard som som beskriver kaffets karaktär och definieras enligt handelstermerna nedan:
High Grown (HG): ca 900 – 1200 meter över havet , Strictly High Grown (SHG): över 1200 meter över havet

På grund av fördelarna med höghöjdskaffe så har vi valt att köpa in minst 50% av Strictly High Grown (SHG) odlat kaffe i våra Cafégo blandningar. Detta valet fungerar som en försäkran för att vårt kaffe har en viss kvalitet och karaktärsinriktning. Vårt val att göra detta är dessutom ett starkt bevis på vår gedigna kompetens gällande kaffe och att vi är medvetna om vad vi köper in för att kunna skapa den absolut bästa blandningen av kaffe, för att kunna erbjuda denna till våra kunder.

Vi har alltså valt att köpa in minst 50% av SHG odlat kaffe i våra blender. Detta kan ses som en garant för att kaffet har en viss karaktärsinriktning, kvalitet, och även ett starkt bevis på att vi med den samlade kompetens som vi har vet vad vi köper in för att det skall bli den absolut bästa blenden som vi erbjuder konsumenten!

Se filmen om höghöjdskaffe

Ett kaffe med gott samvete

Ett kaffe med både god smak och gott samvete! Allt vårt kaffe är UTZ-certifierat. UTZ står för ett helhetstänk som skapar ett långsiktigt hållbart jordbruk med minskad miljöpåverkan och högre levnadsstandard för kaffeodlarna.

Designed & Developed by Buildahome | Copyright@2019 |