Hållbarhetsmärkningen UTZ, som certifierar hållbar produktion av kaffe, te och kakao, har tagit hem högst poäng i en ny studie. Hela 90 olika märkningar granskades utifrån krav på hållbarhet, transparens och kontrollprocesser . UTZ är ännu så gott som okänt i Sverige trots att en lång rad välkända svenska produkter är UTZ-certifierade.

UTZ fick högst poäng av alla de jämförda märkningarna. Bland övriga topplaceringar finns internationella certifieringar som Fairtrade, EU-eko (”EU-lövet”), Rainforest Alliance, Demeter och Marine Stewardship Council, MSC.

-Vi är självklart stolta över att UTZ-märket pryder alla våra Cafégopaket, säger Douglas Jonhag som är inköpschef på nystartade Sofiero Kafferosteri.

-När vi tog beslutet att enbart köpa in råkaffe som är UTZ-certifierat tog vi också ställning för ett hållbart helhetsperspektiv på jordbruk, människa och miljö. Det känns gott att veta att certifie-ringen faktiskt fungerar hela vägen, ända tillbaka till den enskilde kaffebonden.

De 90 märkningarna jämfördes utifrån kraven de ställer på hållbarhet, transparens och kontroll-

processer . För toppmärkning krävs

1. Strikta krav på hållbarhet för miljö, människa och arbetsförhållanden som går långt utöver vad som uppfattas som ”normen” för industrin.

2. Starka oberoende kontrollprocesser.

3. Transparens. Det ska vara enkelt att förstå vad märkningen står för. Konkreta krav och tydlig information om märkningen ska finnas på hemsidan.

Studien genomfördes i oktober 2016 av den oberoende nederländska konsumentorganisationen Milieu Centraal som vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val. Läs mer om studien här »

Fakta UTZ UTZ certifierar produkter från kaffe-, te- och kakaoproducenter som odlar med ett helhetsperspektiv på jord-bruk, människa och miljö. Organisationens utbildningsprogram för långsiktigt hållbart jordbruk ger bönderna bättre skördar, större intäkter, högre levnadsstandard och skapar mindre miljöpåverkan. Hela produktionskedjan är spårbar.UTZ startade 2002. Nära 14 000 produkter i 136 länder är nu UTZ-märkta, bland dem flera produkter från välkända svenska varumärken. www.utz.org

Uttalas ”utts” och hette från början Utz Kapeh, som betyder ”gott kaffe” på mayaindianernas språk.
Mer information Douglas Jonhag, 070-549 44 70, douglas.jonhag@sofierokafferosteri.se Sofiero Kafferosteri lanserar nu varumärke Cafégo i svensk dagligvaruhandel. Allt kaffe är UTZ-certifierat, mörkrostat och har växt på hög höjd i utvalda områden.