En av världens mest omfattande hållbarhetsmärkningar är så gott som okänd i Sverige. Trots att UTZ är det största och snabbast växande certifieringsprogrammet för hållbar produktion av kaffe och choklad är det ytterst få som känner till den.
– En ansvarstagande paketgaranti, så kan man beskriva UTZ-märkningen. UTZ jobbar för ett hel-hetsperspektiv på jordbruk, människa och miljö. Man utbildar kaffeodlarna och deras familjer för att skapa långsiktigt hållbara jordbruk med minskad miljöpåverkan och högre levnadsstan-dard. Som en garanti för att certifieringen fungerar är varenda kaffeböna spårbar tillbaka till den enskilde kaffebonden, säger Douglas Jonhag, inköpare på Sofiero Kafferosteri.

Han har över 35 års erfarenhet av kaffehandel och har varit på de flesta kaffeauktioner runt om i världen. Tillsammans med kollegorna på nystartade Sofiero Kafferosteri har han tagit beslutet att enbart använda UTZ-certifierat kaffe. Nu lanserar de kaffemärket Cafégo i dagligvaruhandeln.

-Cafégo innehåller till hundra procent UTZ-certifierade kaffebönor. Vi menar att ett långsiktigt hållbart jordbruk i kaffeproducerande länder krävs för att vi ska kunna köpa in kvalitetsbönor även i framtiden.

För producenter som vill bli UTZ-certifierade gäller det att följa organisationens strikta krav på till exempel goda jordbruksmetoder, säkra arbetsförhållanden, miljöskydd och förbud mot barnarbete. Oberoende instanser kontrollerar regelbundet att kraven uppfylls.

Totalt importerar vi i Sverige 95 000 ton kaffe per år. Omräknat i kaffesäckar á 60 kilo, som är mått-enheten i all kaffehandel, blir det 1,5 miljoner säckar. Världsproduktionen av kaffe är 150 miljoner säckar per år, så svenskarna köper alltså 1 procent av världens totala produktion.

– Vi som gillar kaffe har därmed en fantastisk möjlighet att bidra till en bra och hållbar utveckling bara genom vårt val av kaffemärke, avslutar Douglas Jonhag.

Fakta UTZ UTZ certifierar produkter från kaffe-, te- och kakaoproducenter som odlar med ett helhetsperspektiv på jordbruk, människa och miljö. Organisationens utbildningsprogram för långsiktigt hållbart jord-bruk ger bönderna bättre skördar, större intäkter, högre levnadsstandard och skapar mindre miljöpå-verkan. UTZ startade 2002. Nära 14 000 produkter i 136 länder är nu UTZ-märkta, bland dem flera produkter från välkända svenska varumärken. www.utz.org

Uttalas ”utts” och hette från början Utz Kapeh, som betyder ”gott kaffe” på mayaindianernas språk.

Mer information Douglas Jonhag, 070-549 44 70, douglas.jonhag@sofierokafferosteri.se Sofiero Kafferosteri lanserar nu varumärke Cafégo i svensk dagligvaruhandel. Allt kaffe är UTZ-certifierat, mörkrostat och har växt på hög höjd i utvalda områden. www.sofierokafferosteri.se